Çapraz Kapanış ve Tedavisi

Çene boyutuna göre diş boyutunda uyumsuzluk var ise (dişler daha büyük ise) dişlerde çapraşıklık gelişmektedir. Çapraşıklık; dişlerin çene kemiğinde olması gereken yerin dışında veya komşu dişin önünde/arkasında olması halidir.

TEDAVİ ŞEKİLLERİ
Çapraz kapanış durumunda yapılması gereken üst çenenin genişletilmesidir. Çocuklarda üst çene genişletmesi; orta bölgesinde genişletme vidası içeren hareketli veya dişlere yapıştırılan sabit olan apareylerle yapılır. Üst çenenin genişletme protokolü yani vidanın hangi sıklıkta çevrilmesi gerektiği ve nasıl yapılacağı bilgisi hekim tarafından hastaya anlatılır. Üst çene genişletildikten sonra aparey bir süre daha pekiştirme amaçlı pasif olarak ağızda tutulmaya devam edilir. Bu şekilde yapılan çene genişletmesi iskeletsel genişletmedir.
Yetişkinlerde iskeletsel genişletme elde etmek kolay değildir. Şiddetli üst çene darlığı ameliyat gerektirir. Günümüzde mini vida gibi yardımcı ortodontik gereçler, yetişkinlerde damak bölgesinde uygulanarak bir miktar iskeletsel genişletme elde edilmesine imkan tanımıştır. Ayrıca hafif/orta düzeyde üst çenede darlığı olan hastalarda kapaklı braket sistemleri veya şeffaf plaklar ile yapılan ortodontik tedaviler ile de çene kemiğinde olmasa da diş kavsinde genişleme elde edilerek geniş ve estetik bir gülüş elde edilebilmektedir.
TEDAVİ SONRASI
Her ortodontik tedavi bitiminde elde edilen düzeltimin kalıcılığını sağlamak amaçlı pekiştirme tedavisi uygulamak gerekir. Açık kapanış nüks ihtimali en yüksek gruplardandır. O yüzden hem hekim hem hasta açısından titizlikle yürütülmelidir. Pekiştirme tedavisi kliniğimizde retainer teli ve şeffaf plakların beraber uygulanması şeklinde yapılmaktadır. Bazı vakalarda pekiştirme amaçlı ayrı bir aparey de uygulanabilmektedir. Özellikle dil itimi olan hastalarda retainer telinin dışında , dil itimini engelleyecek plaklar verilir. Retainer teli, kesici dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılan çok ince bir teldir. Hastanın yeme-içmesinde bir sınırlama yaratmaz ve konuşmada değişiklik olmaz. Sabit olması sebebiyle hastanın çıkartmaması, tedavi kalıcılığında daha güven vericidir. Ancak çoğu zaman tek başına yeterli gelmediği için sıklıkla şeffaf plaklarla desteklenmesi gerekir. Tedavi bittikten sonra hasta-hekim görüşmeleri devam eder. İlk 6 ayda 2-3 görüşme ve sonra yılda 1 görülme şeklinde düzenlenir. Ancak hastanın herhangi bir sıkıntısında ayrıca görüşme randevuları verilir.
Mutlu Gülüşler
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…